info@vikarius.no 38 60 20 70 / 94 00 91 45
info@vikarius.no 38 60 20 70 / 94 00 91 45

En enklere løsning for vikarinnhenting

Logg inn

Søk vikar

Velg vikar

Kontakt vikar

En digital delingsplattform

Sammen om en bedre skolehverdag

Med Vikarius deler skolene og barnehagene på sine vikarer. Ved hjelp av vår søkemotor finner du enkelt rett vikar til rett tid. Slik reduseres tidsbruk og kostnader, samtidig som du får tilgang på langt flere kvalifiserte vikarer enn før.

Vil du bli vikar?

Frigjør tid som kan brukes i møte med barna

Vi tilbyr enkel registrering, slik at du som vikar blir synlig for en rekke skoler og barnehager i din region. Du velger selv når du vil jobbe, og får en unik mulighet til å bygge opp din kompetanse.

0

SKOLER OG BARNEHAGER

0

VIKARER

Abonner for å få