info@vikarius.no 38 60 20 70 / 94 00 91 45
info@vikarius.no 38 60 20 70 / 94 00 91 45

Privacy Policy

e- Crew AS (heretter «tjenesten») verdsetter din rett til privatliv med hensyn til lagring av informasjon og persondata. Dette dokumentet summerer dine rettigheter med hensyn til innsamling, lagring og bruk av personlig informasjon i forbindelse med bruk av tjenesten, i henhold til EU- direktivet General Data Protection Regulation (GDPR), som trådte i kraft fra mai 2018.

VED Å BENYTTE DEG AV TJENESTEN SAMTYKKER DU TIL INNSAMLING, LAGRING OG VIDEREFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER FOR PROSSESSERING SLIK DET ER BESKREVET I VÅR PERSONVERNSPOLICY

Innsamling og bruk av informasjon

Vi samler inn og bruker følgende informasjon for å tilby og forbedre våre tjenester;

  • Konto og brukerinformasjon: For å benytte deg av våre tjenester må du oppgi noe personlig informasjon, slik som navn, brukernavn, passord, epostadresse, telefonnummer, CV, kompetanse etc. Vi kan benytte din kontaktinformasjon for å tilpasse din konto eller å aktivere kontofunksjoner, slik som innloggingsassistanse.
  • Brukergenerert innhold: Noen av våre tjenester krever at informasjon og innhold som tekst, filer, CV eller bilder gjøres tilgjengelig.
  • Loggdata: Ved bruk av våre tjenester mottar vi automatisk noe informasjon fra din PC, mobiltelefon eller annen enhet. Dette inkluderer IP- adresse, hvilke sider og funksjoner du benytter deg av internt i systemet, tidspunkt for aktivitet i systemet, dine soft- og hardware egenskaper (inkludert type og versjon av operatørsystem, app- versjon, enhetstype og enhetsidentifikatorer), samt nettleser og lokasjon derivert fra din IP- adresse (dvs. by, fylke eller region). Vi kan bruke weblog- systemer eller andre applikasjoner til enhetsgjenkjenning for å innhente informasjon om aktivitet på nett. Denne informasjonen benyttes for å utarbeide brukerstatistikk for å bidra til å forbedre våre tjenester og holde oversikt over disse, samt kartlegging og annonsering gjennom Google Ads.
  • Informasjonskapsler: Vi bruker, i likhet med mange andre nettsider, informasjonskapsler og lignende teknologier for å innhente brukerdata for å forbedre våre tjenester. En informasjonskapsel er en liten datafil som overføres til din PC eller mobile enhet. Vi kan benytte både session cookies og vedvarende informasjonskapsler for å få en bedre forståelse av hvordan du benytter deg av våre tjenester, overvåke aggregerte brukerdata av brukere og internetttrafikk rettet mot våre tjenester, samt å tilpasse og forbedre tjenestene våre. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsel automatisk, men

noen nettlesere kan innstilles slik at de avviser bruk av informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på at noen av funksjonene ikke fungerer optimalt når informasjonskapsler avvises.

 

Informasjonstilgang og utlevering

Du har rett til å få tilgang til all informasjon e- Crew AS har lagret om deg. Forespørselen må være skriftlig og signert. Informasjon som kan knyttes til deg personlig vil ikke bli delt med andre med mindre dette er fastsatt i denne avtalen, er nødvendig av lovmessige hensyn, eller at du har særlig samtykket til dette. e- Crew AS kan dele dine personlige data med klienter som e- Crew har dataprosesseringsavtale med.

Lagring og overføring av data

e- Crew AS lagrer informasjonen som blir oppgitt ved brukerregistrering og bruk av systemet. Personlige data vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig for formålet. Etter dette vil informasjonen bli slettet, med mindre informasjonen kan bli lagret utover den lovbestemte perioden.

Endring av policy

Ettersom tjenesten utvikles kan det bli nødvendig å oppdatere personvernspolicyen for å holde tritt med endringer i tjenester, forretningen og lovene som gjelder både oss og deg; vi vil likevel alltid ivareta vår forpliktelse til å respektere din rett til privatliv. Vi vil derfor publisere eventuelle endringer til denne policyen, sammen med deres dato for ikrafttredelse, lett tilgjengelig på vår hjemmeside og system. Vi anbefaler at du derfor besøker siden jevnlig for å holde deg informert om eventuelle endringer. Ved videre bruk av tjenesten binder du deg til vilkårene for vår personvernspolicy. Dersom du ikke samtykker til eventuelle endringer i denne policyen og ikke ønsker at din informasjon skal bli underlagt denne, ber vi deg vennligst avslutte din konto og ikke lengre benytte deg av tjenesten.