info@vikarius.no 38 60 20 70 / 94 00 91 45
info@vikarius.no 38 60 20 70 / 94 00 91 45

Vikar for skole og barnehage

Frigjør tid som kan brukes i møte med barna.

Ved å registrere deg på Vikarius bli du tilgjengelig som tilkallingsvikar for brukere i din region, som kan være enten skoler, barnehager eller hele kommuner. Du velger selv hva du vil jobbe med, og du kan se ledige stillinger for skole og barnehage. Du velger også når du vil jobbe. Dette kan være en super jobb for deg som er student, vil jobbe deltid i skole eller barnehage, få mer erfaring før fast jobb eller vil bygge nettverk.

Eksempler på stillinger for skole: 

– Adjunkt

– Allmenn- og førskolelærer

– Arbeidslivsfag

– Annet: Valgfag

– Barne- og ungdomsarbeider / assistent

– Engelsk

– Faglærer

– Fransk

– Fremmedspråklærer

– Grunnskolelærer (1.-10. trinn)

– Grunnskolelærer (1.-7. trinn)

– Grunnskolelærer (5.-10. trinn)

– Historie / Samfunnsfag / Geografi

– IKT

– Kinesisk

– KRLE / RLE

– Kroppsøving / idrett / fysisk aktivitet

– Kunst og håndverk

– Lektor

– Mat og helse

– Matematikk

– Morsmålslærer

– Musikk

– Naturfag

– Norsk

– Norsk tegnspråk

 

– Pedagog

– Samisk

– SFO: Barne- og ungdomsarbeider / assistent

– SFO: Fritidspedagog

– SFO: Medarbeider / assistent

– SFO: Miljøarbeider

– SFO: Personlig assistent

– SFO: Trinnleder / baseleder

– Spansk

– Spesialpedagog (audiopedagog)

– Spesialpedagog (autisme)

– Spesialpedagog (logoped)

– Spesialpedagog / støttepedagog

– Trinn 1-4

– Trinn 5-7

– Trinn 8-10

– Tysk

Eksempler på stillinger for barnehage: 

– Barne- og ungdomsarbeider

– Barnehagelærer / førskolelærer 

– Assistent

– Fagarbeider / miljøarbeider

– Pedagog

– Pedagogisk leder

– Spesialpedagog / støttepedagog

– Trinn 0-2 år

 

Priskalkulator for kommuner

Tallene er basert på eksempler fra norske kommuner og månedlig beløp for Vikarius.